Stopka redakcyjna

Informacje zgodnie z §5 TMG (niemiecką ustawą o mediach elektronicznych) oraz §55 ust. 2 RfStV (niemiecką ustawą o radiofonii i telemediach)

Odpowiedzialny za projektowanie i rozmieszczenie

JORDAHL & PFEIFER
TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.
Ul. Wroclawska 68
PL-55-330 KREPICE k/Wroclawia

Zarząd: Gerhard Pfeifer, Krzysztof Janczura

Tel. +48 71-3968264
Fax +48 71-3968105
E-Mail biuro@jordahl-pfeifer.pl

VAT-ID: PL8942303420
NIP 894-23-03-420
KRS: 0000125686 

Polityka przetwarzania danych

Copyright

© PFEIFER Holding GmbH & Co. KG, Memmingen (Niemcy). Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość i projekt naszej strony są chronione prawami autorskimi. Tekst, elementy tekstu, obrazki, grafiki, pliki animacyjne, pliki video, oraz ich układ na stronach internetowych podlegają podlegają prawom autorskim i innym zabezpieczeniom własności intelektualnej. Zawartość strony nie może być kopiowana i udostępniana w celach komercyjnych, a żaden ze znajdujących się na niej obiektów nie może być modyfikowany lub umieszczany na innych stronach. Niektóre strony PFEIFER mogą zawierać obrazki, których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich.

Gwarancje, Odpowiedzialność

Informacje na tych stronach internetowych są dostarczane"w takim stanie" i niepodlegają jakiejkolwiek gwarancji. Podczas, gdy przyjmuje się, że dostarczone informacje są właściwe, mogą zawierać błędy i niescisłości. W żadnym wypadku PFEIFER nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub występujące w następstwie korzystania z tego materiału, chyba, że wystąpiły na skutek poważnego zaniedbania lub celowego niewłaściwego postępowania. PFEIFER nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, które są prowadzone przez podmioty trzecie i tym samym zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie linki znajdujące się na tych stronach, a kierujące na inne strony.