Wibroizolacja torowisk

Powrót

Opis produktu

W systemach nawierzchni torowisk linii kolejowych, tramwajowych, metra zlokalizowanych w pobliżu zabudowań powinny być stosowane odpowiednie środki ochrony w celu redukcji emisji drgań i hałasu materiałowego. Wibroizolacyjne maty podtorowe USM są sprawdzonymi materiałami stosowanymi w podsypkowych i bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni torowej. Dzięki wysokiej skuteczności zapewniają ochronę budynków i ich mieszkańców przed niepożądanymi oddziaływaniami wibroakustycznymi.

Zalety:

 • wysoka redukcja emisji drgań z torowisk szczególnie w obszarach tuneli, mostów kolejowych, torowisk nadziemnych (wiaduktów), stacji
 • niezmienność parametrów technicznych przez cały okres użytkowania torowiska
 • redukcja zużycia warstwy podsypki tłuczniowej
 • długotrwała stabilność położenia toru
 • redukcja przekazywanych na tor obciążeń dynamicznych oraz zużycia pojazdów szynowych
 • możliwość zmniejszenia grubości warstwy podsypki
 • odporność na starzenie, warunki atmosferyczne, absorpcję wody
 • trwałość elastomerowych mat wibroizolacyjnych to mninimum 60 lat
 • łatwy montaż, odporność na uszkodzenia mechaniczne
 • niższe koszty utrzymania torowiska

Rozwiązania specjalne:

Punktowe podpory elastomerowe dla „ciężkich” układów masowo-sprężystych (tzw. „heavy” MSS)
OIL-EX - maty wchłaniające szkodliwe ciecze (np. oleje i smary) chroniące podłoże przed zanieczyszczeniami (np. strefy serwisowe, warsztaty, miejsca postoju taboru).

Aprobata/rekomendacja techniczna:

Aprobata Techniczna Insytutu Kolejnictwa AT -09-2010-0218-00

Długości handlowe/grupy obciążeń:

 • seria USM G-1000 - gr. 15, 23, 27, 32 mm, szer. 1500 mm
 • seria USM 1000, 2000, 3000 - gr. 27 i 30 mm, szer. 1536 mm
 • seria USM 4000 - gr. 14 mm, szer. 1554 mm
 • rolki szer. 1500-1554 mm

Program obliczeniowy:

Firma Calenberg Ingenieure posiada własne oprogramowanie pomagające we wstępnym doborze typu mat.

Produkty powiązane:

System uziemienia BEB PFEIFER

Powrót