Izolacyjne pustaki cokołowe ISOMUR® H-BAU

Powrót

Opis produktu

Zarówno pod względem geometrycznym jak i materiałowym w obszarze cokołowym lub nad piwnicą mamy do czynienia ze słabym miejscem w budynku pod względem izolacji cieplnej. Cokołowe pustaki ISOMUR® rozwiązują problem eliminacji mostka cieplnego w tym obszarze zamykając łańcuch izolacji poziomej nad stropem piwnicy i ściany zewnętrznej, minimalizując straty ciepła w strefie cokołowej budynku.

Zalety:

  • zdrowy i komfortowy klimat pomieszczenia
  • minimalne straty ciepła umożliwiają zmniejszenie kosztów ogrzewania
  • eliminacja powstawania grzybów lub wykraplania się wody
  • szeroki zakres zastosowań
  • wykonane z materiału nienasiąkliwego
  • wysoka wytrzymałość

Dopuszczenia/świadectwa techniczne:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6837/2012

Materiał/wykonanie:

Cokołowe pustaki ISOMUR® wykonane są ze spienionego stroporu ze zintegrowaną strukturą nośną z lekkiego betonu wysokiej wytrzymałości

Długości handlowe/grupy obciążeń:

Długość 60 cm, dostępne szerokości 11,5/15/17,5/20/24/30 cm. Klasa wytrzymałości (SFK) 20.

Powrót