Szyny kotwiące zębate - uniwersalne JXA W JORDAHL®

Powrót

Opis produktu

Szyny zębate gorącowalcowane JORDAHL® wraz z towarzyszącymi im śrubami zębatymi JORDAHL® jak i innymi elementami towarzyszącymi JORDAHL® umożliwiają pewne zamocowanie również w kierunku równoległym do osi szyny. Przenoszą naprężenia wywołane obciążeniami rozciągającymi i ścinającymi (zarówno statycznymi jak i dynamicznymi) również w kierunku swojej osi podłużnej.

Zalety:

  • szybkie, efektywne i elastyczne zamocowanie dla dużych obciążeń
  • prosta kompensacja tolerancji budowlanych
  • eliminacja uszkodzeń elementów ew. wierceniem
  • montaż przy użyciu prostych narzędzi
  • możliwe minimalne odległości od krawędzi elementu
  • proste, indywidualne możliwości zastosowania i wielokrotnego wykorzystania w zamocowaniu
  • nośność na obciążenie zmęczeniowe, wstrząsy sejsmiczne, eksplozje
  • geometria przekroju ukształtowana w sposób zapewniający stosowanie wysokich momentów dokręcenia
  • dopuszczone do stosowania w elementach konstrukcyjnych o wymaganiach odporności ogniowej
  • elastyczność planowania ze względu na możliwość obciążenia szyny we wszystkich kierunkach

Rozwiązania specjalne:

Wygięte szyny kotwiące, pary szyn kotwiących, szyny kotwiące dla kotew żebrowych JXA-PC. Szyny kotwiące w długościach od 100 do 6000 mm.
Na życzenie produkcja profili specjalnych.

Aprobata/rekomendacja techniczna:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5749/2009

Materiał/wykonanie:

Efektywna ochrona antykorozyjna. Dostępne jako ocynkowane ogniowo (fv) lub ze stali nierdzewnej (A4). Standardowe wypełnienie z polietylenu (PE) lub polistyrenu (PS).

Długości handlowe/grupy obciążeń:

Dostępne w każdej oczekiwanej długości do 6,0 mb. Obliczeniowe nośności dopuszczalne do 37,8 kN.

Produkty powiązane:

Pasujące śruby zębate JORDAHL®

Powrót