Belka zespolona PFEIFER-Hybridbeam

Powrót

Opis produktu

Belka zespolona PFEIFER-Hybridbeam to nowa konstrukcja wsporcza przeznaczona dla stropów betonowych – gotowy prefabrykat o przekroju stalowo-betonowym. Stanowi połączenie dwóch różnych materiałów – stali i betonu. Część stalowa przejmuje naprężenia rozciągające, część betonowa ściskające, a obie są ze sobą połączone trzpieniami główkowymi przyspawanymi do wewnętrznych płaszczyzn stalowych, zapewniając niezwykle wysokie parametry wytrzymałościowe otrzymanego w ten sposób hybrydowego kompozytu.

Belkę PFEIFER-Hybridbeam opracowano w taki sposób, aby mieściła się w wysokości stropu. Dzięki temu uzyskuje się możliwie małą wysokość konstrukcyjną projektowanego stropu.

PFEIFER-Hybridbeam – nowa zespolona belka stalowo-betonowa dla zintegrowanych stropów typu slim floor – to innowacyjna technika inżynierska na miarę XXI wieku.

Zalety:

 • gotowy do montażu kompletny element wykonany z materiałów o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych
 • mała wysokość konstrukcyjna płaskiego stropu – oszczędność wysokości budowlanej
 • możliwość montowania instalacji w wysokości stropu
 • duża rozpiętość stropu – doskonałe rozwiązanie do tworzenia dużych wolnych przestrzeni wewnątrz obiektu
 • brak przerw technologicznych przy wznoszeniu kolejnych kondygnacji
 • łatwy dobór ze względu na wymaganą nośność
 • szeroka paleta typów standardowych
 • dowolność oparcia na podporach
 • wysoka odporność ogniowa
 • zabezpieczenie antykorozyjne
 • produkt ekologiczny
 • rozwiązanie chronione prawem patentowym

Materiał/wykonanie:

Przekrój stalowy: stal S 460 N, zgodnie z normą PN-EN 10025:2007
Przekrój żelbetowy: stal zbrojeniowa B 500 B + wysokiej klasy beton C 60/75
Trzpienie główkowe: stal S 235 J2 + C 450 zgodnie z PN-EN 10025:2007

Dopuszczenia/świadectwa techniczne:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0032 wydanie 1

Typy produktu:

Dostępne w dwóch typach – jako belki pośrednie (BHM) i skrajne (BHR), każdy w osiemnastu wariantach wielkości przekrojów. Istnieje także możliwość wykonania niestandardowego.

Powrót