Łączniki zbrojeniowe BOXFER® H-BAU

Powrót

Opis produktu

Łączniki zbrojeniowe BOXFER® umożliwiają uciąglenie zbrojenia w przerwie roboczej przy jednoczesnym uzyskaniu wysokiej nośności połączenia na ścinanie.

Zalety

  • prostota montażu w szalunku
  • możliwość zastosowania jednorzędowego i dwurzędowego uciąglenia
  • możliwość stosowania w dowolnych odcinkach lub jako pojedyncze gniazda
  • idealne dla zakrzywionych powierzchni (np. rampy najazdowe parkingów)
  • wysoka nośność obliczeniowa na ścinanie do 104,7 kN/m
  • brak konieczności odginania prętów
  • brak wystających prętów zbrojeniowych w czasie trwania budowy

Materiał/wykonanie

Stal zbrojeniowa: BSt 500 WR
Listwa: odejmowalny łącznik bxl = 113x1200 mm
Gniazda BOXFER®: otwarte, pofałdowane puszki blaszane

Długości handlowe/grupy obciążeń

Standardowa długość elementów 1,2 m. Dostępne średnice prętów: ø6, 8, 10.

Dopuszczenia/świadectwa techniczne

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7109/2013

Powrót