Rozwiązania konstrukcyjne klatek schodowych

31.01.2017

Powszechnym i szczególnie nieprzyjemnym rodzajem odgłosów rozchodzących się w pomieszczeniach są dźwięki uderzeniowe (odgłosy kroków). Dźwięki te są emitowane głównie do pomieszczeń znajdujących się poniżej swobodnie podpartych stropów, podestów, klatek schodowych, tarasów itd. i są efektem mechanicznego pobudzania elementów konstrukcji do drgań przez chodzenie. W przypadku klatek schodowych transmisja dźwięków uderzeniowych może być skutecznie zredukowana dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, wpływających znacząco na zwiększenie komfortu użytkowania nieruchomości.

Podkładki bi-Trapezowe® Calenberg

Wysoką ochronę przed dźwiękami materiałowymi zapewniają niezbrojone, profilowane Podkładki bi-Trapezowe® Calenberg. Produkowane są z najwyższej jakości elastomerów na bazie syntetycznego kauczuku EPDM. Zapewniają przegubowe połączenie elementów konstrukcji budowlanych, a przy przemieszczeniach elementów reagują sprężyście i tylko w niewielkim stopniu przekazują powstające siły poprzeczne.

Bi-trapez.jpg

Podkładka bi-Trapezowe® dla elementów prefabrykowanych punktowa lub pasmowa

Testy oparcia biegów schodowych na podeście z zastosowaniem podkładek Calenberg przeprowadzone przez laboratorium Zakładu Akustyki ITB wykazały, że przy naprężeniach w podkładkach w zakresie 0,2-0,7 MPa można osiągnąć ważony wskaźnik tłumienia dźwięków uderzeniowych ∆Lw na poziomie 22-27 dB, w zależności od grubości podkładki.

Podkładki bi-Trapezowe® Calenberg dostępne są w 4 grubościach. Ich jakość i bezpieczeństwo stosowania potwierdza Aprobata Techniczna ITB (AT-1554-06/2014).

Produkt wykorzystano m.in. przy budowie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie oraz stadionów - Stadionu Narodowego i Stadionu Miejskiego we Wrocławiu.

centrkongrkrakow1.JPG

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Łączniki TSS SB Produksjon

Łączniki TSS to system niewidocznych, ukrytych w elemencie prefabrykowanym (biegu schodowym/podeście) połączeń. Wysuwana w trakcie montażu stalowa rura prostokątna opierana jest w odpowiednim wybraniu wykształconym w ścianie, zapewniając bezpieczne i ekonomiczne połączenie.

Dla zapewnienia lepszego wytłumienia odgłosów został wprowadzony nowy typ łączników TSS 102. Dzięki systemowi elastomerowych podkładek (pomiędzy komponentami stalowymi oraz na styku elementów betonowych) zapewnia on redukcję dźwięków do 25 dB.

TSS.jpg

TSS 102

Łączniki TSS to m.in. prosty dobór elementów systemowych, szybki i bezpieczny montaż, a dzięki właściwościom wygłuszającym - również większy komfort użytkowania nieruchomości. Ważną zaletą systemu jest także brak konieczności wykonywania skomplikowanych konsol żelbetowych.

W zależności od nośności, usytuowania oraz stopnia redukcji drgań elementy TSS dostępne są w kilku typach.

Potwierdzeniem właściwości technicznych produktu jest Europejska Aprobata Techniczna (ETA-11/0346).

Łączniki TSS wykorzystano m.in. przy budowie Parkingu wielopoziomowego Millenium Towers we Wrocławiu.

TSS_2982.JPG

Millenium Towers Wrocław

Podpory VarioSonic PFEIFER

Podpory schodowe VarioSonic PFEIFER to system oparć pośrednich i końcowych biegu schodowego. Ich użycie to oszczędność kosztów oraz czasu realizacji, m.in. dzięki możliwości prostej regulacji biegu do poziomu posadzki, co znacznie skraca czas operacji dźwigowych.

Dzięki swoim parametrom podpory schodowe VarioSonic optymalnie odizolowują akustycznie klatki schodowe od stref mieszkalnych, doskonale tłumiąc odgłosy kroków. Przyklejanie podkładek neoprenowych nie jest konieczne – VarioSonic zbudowany jest z nośnych komponentów stalowych oraz zintegrowanego z nimi elastomeru.

VarioSonic.jpg

Dzięki ciągłym usprawnieniom technologicznym, którym wciąż podlegają,  produkty firmy Jordahl & Pfeifer spełniają w swojej kategorii najwyższe standardy. Proponowane przez nas rozwiązania konstrukcyjne klatek schodowych to nie tylko prosty i bezpieczny montaż oraz tłumienie drgań, ale również wyraźne obniżenie kosztów realizacji inwestycji.

Więcej szczegółowych informacji na temat bogatej oferty produktowej na stronie www.jordahl-pfeifer.pl. Poradą służą również nasi doradcy techniczni.