Lekko i z rozmachem...

19.03.2018

Belka zespolona PFEIFER-Hybridbeam otwiera nowe możliwości dla projektantów, eliminując wystające od spodu stropu części belek. Teraz wykonanie stropu „bez barier” staje się prostsze. PFEIFER oferuje gotowy kompozytowy prefabrykat stalowo-żelbetowy o wysokich właściwościach wytrzymałościowych. PFEIFER-Hybridbeam to znakomite rozwiązanie w budowie zintegrowanych stropów z prefabrykowanych płyt kanałowych, prefabrykatów zespolonych i monolitycznych.

PFEIFER-Hybridbeam to przyszłość w budowie zintegrowanych stropów:
bez rusztowań, bez podpierania, błyskawiczny i wygodny montaż, odporność ogniowa w standardzie, przenoszenie obciążeń już w fazie montażu, dobór parametrów pod indywidualny projekt.

 

Obrazek_Arch_700.jpg

 

INFORMACJE

Dla inwestora i architekta
• Mała wysokość konstrukcyjna płaskiego stropu – oszczędności wysokości budowlanej całego stropu (i obiektu)
• Brak podpór pośrednich pozwala na znaczne zredukowanie czasu i kosztów wykonania stropu
• Duża rozpiętość stropu
• Możliwość montowania instalacji w wysokości stropu
• Produkt ekologiczny w produkcji (niewielkie zużycie materiałów)
• Rozwiązanie chronione prawem patentowym

Dla konstruktora
• Łatwy dobór ze względu na wymaganą nośność
• Szeroka paleta typów standardowych
• Duża sztywność skrętna i giętna już w fazie montażu
• Niewielkie ugięcie belek dzięki prostemu sposobowi zespolenia ich ze stropem
• Klasa odporności ogniowej R60–120 wykazana w Krajowej Ocenie Technicznej – KOT

Dla wykonawcy
• Dogodny i szybki montaż z dźwigu
• Prosta rektyfikacja dzięki systemowym rozwiązaniom łączników podporowych
• Kompletny prefabrykat – odpada konieczność wypełniania betonem korpusu belki w fazie montażu
• Dowolność układania płyt stropowych bez konieczności stosowania podparcia pośredniego belek
• Minimalna powierzchnia zbrojenia poprzecznego zszywającego ze stropem to 226 mm2/mb lub zgodnie z projektem

Ulotka

Prospekt Techniczny